Πρωταγωνιστεί και γράφει τη μουσική στην «Δόξα Κοινή».